About 2017-03-29T22:08:34+00:00

About Kildare 2016
Fúinn Chill Dara 2016

Centenary Programme Clár Comórtha Céad Bliain

The Commemorative Programme

The Kildare Decade of Commemorations Programme in 2016 will examine and reflect on the impact of the Easter Rising in Kildare, including both local events and activities, and the wider national personalities, events and their impact. For the centenary of the 1916 Rising, through a comprehensive exploration of the political, social, cultural and economic history of the county, we hope to provide a holistic view of the period, through cultural performances, publications, historical reflections and education programmes.

The Centenary Commemoration of 1916 in Kildare is led by the Kildare County Council’s Decade of Commemorations Committee, comprising elected members of Kildare County Council and the Heritage, Community, Arts and Libraries Departments. The plans to date have been informed by extensive public consultation. The involvement of all parts of the community remains an important aspect of our commemorations. This plan will be further expanded in the coming months and we look forward to further engagement with the community in Kildare.

An Clár Comórtha

Déanfaidh Clár Deich mBliana Comórtha Chill Dara in 2016 scrúdú agus machnamh ar an tionchar a d’imir Éirí Amach na Cásca i gCill Dara, imeachtaí agus gníomhaíochtaí áitiúla araon ina measc, mar aon leis na daoine eile móra le rá, na himeachtaí agus an tionchar níos fairsinge náisiúnta. Tá súil againn léargas iomlánach a sholáthar ar an tréimhse, trí thaibhiú cultúrtha, foilseacháin, machnamh stairiúil agus cláir oideachais do chomóradh céad bliain Éirí Amach 1916 trí fhiosrú cuimsitheach a dhéanamh ar stair pholaitiúil, shóisialta, chultúrtha agus gheilleagrach an chontae.

Déanann Coiste Deich mBliana Comórtha Chomhairle Contae Chill Dara an Comóradh Céad Bliain ar 1916 a stiúradh, ar a bhfuil Comhaltaí Tofa de Chomhairle Contae Chill Dara agus na Rannóga Oidhreachta, Pobail, Ealaíon agus Leabharlainne. Rinne comhairliúchán fairsing poiblí eolas agus faisnéis a sholáthar do na pleananna go dtí seo agus gné thábhachtach dár gcomóradh i gcónaí iad an pháirt a ghlac gach cuid den phobal. Déanfar breis fairsingiú ar an bplean seo sna míonna amach romhainn agus táimid ag tnúth le breis rannpháirtíochta a bheith againn leis an bpobal i gCill Dara.

About Us

The Decade of Commemorations is led by Kildare County Council’s Decade of Commemorations Committee which is comprised of elected members of Kildare County Council and the Heritage, Community, Libraries and Arts departments. In 2016 the programme will examine and reflect on the impact of the Easter Rising in Kildare, and will include local events and activities. while also focusing on the national events, personalities and their impact.

Through a comprehensive exploration of the political, social, cultural and economic history of the county, the Committee hopes to provide a holistic view of the period, through cultural performances, publications, historical reflections and education programmes.

The programme has been informed by extensive public consultations and the involvement of all parts of the community is an important aspect of the County Kildare Commemorations.

COMMITTEE MEMBERS

The Decade of Commemorations Committee is comprised of elected members of Kildare County Council and the Heritage, Community, Libraries and Arts departments.

Decade of Commemorations Committee
Kildare County Council

 

Cllr Fiona O’Loughlin
Cllr Brendan Weld
Cllr Padraig McEvoy
Cllr Martin Miley
Cllr Reada Cronin
Cllr Bernard Caldwell
Cllr Anne Breen
Marian Higgins
Lucina Russell
Mario Corrigan
Bridget Loughlin

Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán
Chomhairle Contae Chill Dara

 

An Comh. Fiona O’Loughlin
An Comh. Brendan Weld
An Comh. Padraig McEvoy
An Comh. Martin Miley
An Comh. Reada Cronin
An Comh. Bernard Caldwell
An Comh. Anne Breen
Marian Higgins
Lucina Russell
Mario Corrigan
Bridget Loughlin

Kildare Ireland 2016 Coordinator

For further information about this Programme please contact our 2016 coordinator:

Marian Higgins
e: mhiggins@kildarecoco.ie
t: 045 – 448352

Comhordaitheoir Éire 2016 Cill Dara

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin gClár seo déan teagmháil, le do thoil, lenár gComhordaitheoir 2016:

Marian Higgins
r: mhiggins@kildarecoco.ie
g: 045 – 448352

Programme Launch


The Kildare 2016 Programme was officially launched following the unveiling of a Memorial to John Devoy in Naas on Sunday the 25th of October 2015

The launch of the programme was the culmination of a week-long series of events organised by The Kildare County Council Decade of Commemorations Committee.

Events included the launch of Tom Nelson’s book Through Peace and War. Kildare Co. Council in the years of revolution, 1899-1926, in Áras Chill Dara, Devoy Park, Naas on Monday 19 October, Terry Golway’s Irish rebel: John Devoy and America’s Fight For Ireland’s Freedom, was re-published by Merrion Press of Sallins, and a new book by Kildare Historian in Residence, James Durney, Foremost and Ready: Kildare and the 1916 Rising was launched in Naas Town Hall.

Kildare County Council hosted two nights of entertainment in Naas Town Hall for local residents and the US visitors who travelled for the unveiling of the memorial to John Devoy: ‘The Percy French Story’ by Owen C. Lynch and Mona Conroy was performed on Friday 23 October and Saturday 24 October. Earlier on Saturday the Co. Kildare Federation of Local History Groups hosted their annual seminar in Kilcullen Heritage Centre with guest speaker, Adhamhnán Ó Súilleabháin, who delivered an illustrated talk on his grandfather, 1916 veteran, Domhnall Ua Buachalla, from Maynooth.

The week-long festivities culminated on Sunday with the unveiling of the John Devoy statue at 2.00 p.m., at Poplar Square, Naas, followed by the launch at 4.00 p.m., of the Co. Kildare 1916-2016 Programme.

Image: Peter Carey, Chief Executive, Kildare County Council, Cllr. Brendan Weld, Mayor of Kildare, Kevin O’Malley, U. S. Ambassador to Ireland, Mike Flood, John Devoy Committee of New York, Marian Higgins, County Librarian (Photo: Tony Keane)

1916 Centenary Programme Download PDF (2MB)

1916 Centenary Programme Download PDF (2MB) Feb 2016

Image: Barry Walsh, Lord Edward’s Own Historical Re-enactment Group, Jarlath Daly, Sculptor, Peter Carey, KCC Chief Executive, Marian Higgins, County Librarian, Lucina Russell, County Arts Officer, Kevin O’Malley, US Ambassador to Ireland, Cllr. Brendan Weld, Mayor of Kildare, Stephen MacEoin, An Ceann Fort, Defence Forces 2016 Project Office, Cllr Fiona O’Loughlin, Kildare Decade of Commemorations Committee, Peter Minnock, KCC Directors of Services, Mario Corrigan, Executive Librarian, Bridget Loughlin, County Heritage Officer. (Photo: Tony Keane)

Image: Cllr. Brendan Weld, Mayor of Kildare and Kevin O’Malley, US Ambassador to Ireland, unveiling the sculpture of John Devoy in Naas on the 25th of October, 2015. (Photo: Seán Sourke)